آرایش سگ با قیچی

hesam hosseini

pet groomer

حسام حسینی و نمونه دیگری از آرایش سگ های پامرانین با قیچی به صورت مدل استاندارد