آرایش شیتزوهای زیبا

حسام حسینی آرایشگر حیوانات
شیتزو ها در آرایشگاه عمو حسام
شیتزو ها سگ هایی مهربان و تا حدودی وسواسی هستند که خودشان نیز از کتیف شدن و نامرتب بودن بدنشان ناراضی می شوند
برای ارایش شیتزو های زیبا در ارایشگاه حیوانات گرومر عمو حسام از بهترین شیوه های مقید سازی و کاهش استرس استفاده می نماید تا این سگ های حساس و کوچک با رضایت کامل در تمام مدت آرایش بدن آسیب های روانی ناشی از ترس و اظطراب بتوانند ظاهری زیباتر از همیشه پیدا کنند و مدت زیادی تمیز و عاری از هر نوع بیماری پوستی در کنار صاحبانشان زندگی کنند
آرایش مداوم و دایمی در تمام طول کمر این حیوانات لازمه حفظ بهداشت دام و انسان های همزیست او را فراهم می نماید
پاپی شیتزو دوست داشتنی و زیبا یکی از صد ها شیتزو ایرانی است که همیشه عمو حسام را برای ارایش و حمام انتخاب میکند

عمو حسام آرایشگر شیتزو ها
هانی شیتزو زیبا در آرایشگاه عمو حسام