آرایش شیتزوهای زیبا

حسام حسینی آرایشگر حیوانات
شیتزو ها در آرایشگاه عمو حسام
شیتزو ها سگ هایی مهربان و تا حدودی وسواسی هستند که خودشان نیز از کتیف شدن و نامرتب بودن بدنشان ناراضی می شوند
برای ارایش شیتزو های زیبا در ارایشگاه حیوانات گرومر عمو حسام از بهترین شیوه های مقید سازی و کاهش استرس استفاده می نماید تا این سگ های حساس و کوچک با رضایت کامل در تمام مدت آرایش بدن آسیب های روانی ناشی از ترس و اظطراب بتوانند ظاهری زیباتر از همیشه پیدا کنند و مدت زیادی تمیز و عاری از هر نوع بیماری پوستی در کنار صاحبانشان زندگی کنند
آرایش مداوم و دایمی در تمام طول کمر این حیوانات لازمه حفظ بهداشت دام و انسان های همزیست او را فراهم می نماید
پاپی شیتزو دوست داشتنی و زیبا یکی از صد ها شیتزو ایرانی است که همیشه عمو حسام را برای ارایش و حمام انتخاب میکند

عمو حسام آرایشگر شیتزو ها
هانی شیتزو زیبا در آرایشگاه عمو حسام
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی