آرایش پامرانین با قیچی

حسام حسینی و آرایش پامرانین زیبا با قیچی
پامرانین های دوست داشتنی پوششی متراکم و پوستی بسیار حسحس دارند و برای جلوگیری از بروز آلوپشیا بهتر است که با کلیپر های برقی اصلاح نشوند و فقط با قیچی های مخصوص و توسط آرایشگر های حرفه ای پیرایش شوند .تا زیبایی ذاتی این نژاد و سلامتی پوست برای همیشه حفظ گردد.جسام حسینی آرایشگر حرفه ای حیوانات و متخصص پامرانین بهترین انتخاب برای آرایش پامرانین ها است