آرایش پامرانین توسط حسام حسینی

آرایش پامرانین خرسی توسط حسام حسینی
آرایش پامرانین های اصیل تخصص ما است

آرایش پامرانین های موبلند و کوچک جسه تخصص ما است . 

بهتر است برای آرایش پامرانین از برس مخصوص سگ های موبلند و کرکی استفاده نمایید .هرگز از شامپو انسان برای شستشوی این نژاد حساس استفاده نمایید .

همیشه از شامپو مخصوص سگ استفاده کنید و بهتر است برای پامرانین های پرتقالی از شامپو موهای تیره استفاده کنید تا موهایی به مراتب براق تر و شاداب تر داشته باشید