آرایش گربه پرشین

حسام حسینی آرایشگر حرفه ای گربه پرشین در تهران
گربه های پرشین با پوشش موهای بلند و متراکمی که دارند بیش تر از گربه های مو کوتاه در معرض آسیب های پوست و بیماری های پوست و مو میباشند زیرا گره خوردن موهای بلند و نمد شدن موها باعث کاهش اکسیژن رسانی به پوست و ایجاد محیطی امن و مناسب برای رویش و تکثیر قارچ ها فراهم می نماید
از این رو آرایش گربه پرشین امریست ضروری و باید در تمام طول عمر دام انجام پذیرد
ما در آرایشگاه حیوانات خانگی با تجربه زیاد در برخورد و اجرای پیراش بهترین و مناسب تریندرجه بلندی مو را برای هر حیوان انتخاب می کنیم تا گربه و صاحب او بدون ترس از بروز بیماری ها و با کنترل ریزش موها زندگی و همزیستی دلپذیری با هم داشته باشند
حسام حسینی آرایشگر با تجربه گربه های مو بلند بهترین گزینه برای این کار میباشد