اصلاح مو برنیس مانتین

حسام حسینی و اصلاح بزرگترین سگ های ایران
اصلاح موی برنیس مانتین یکی از بزرگترین سگ های جهان
برنیس مانتین یکی از بزرگترین نژاد های سگ در جهان میباشد که نامش برگرفته از منطقه برن در کشور سوییس میباشد در بلوغ کامل وزنی حدود 70 کیلوگرم خواهد داشت و در گذشته برای کمک به افراد گم شده در برف و بوران کوهستان های سویس از جانب صومعه سرا های منطقه با گردنبندی بشکه مانند حاوی قهوه به کوهستان ها میرفته و افراد گم شده و مجروح رو نجات میداده است
سگی بسیار مهربان و قوی با پوششی بسیار متراکم و گرم که مانع ازسرمازدگی این نژاد در کوهستان های بسیار سرد و در برف و کولاک میشود
با وجود این همه مو و کرک آرایش مو برنیس مانتین کاری دشوار و نیازمند دقت و استفاده از ابزار مخصوص میباشد که حتام باید توسط آرایشگران حرفه ای حیوانات با تجره پیرایش این گونه مو ها انجام بگیرد
حسام حسینی آرایشگرحرفه ای حیوانات خانگی با تجربه بسیارزیاد آرایشگر مورد اعتماد برنیس های ایران میباشد
صفحه اصلی آرایشگاه حیوانات را در اینستاگرام دنبال کنید
آرایشگاه حیوانات گرومر
پیج آرایشگاه حیوانات خانگی گرومر در اینستاگرام