آرایش اشپیتز توسط حسام

آرایش مدل دار سگ اشپیتز
اشپیتز ها به علت ریزش موی زیاد بهتر است که در فواصل کوتاه اصلاح شوند و آرایشگران حرفه ای میتوانند ضمن اصلاح موها ظاهری زیبا و مدل دار هم به این نژاد زیبا ببخشند
استفاده ازشامپو های انسانی برای آرایش اشپیتز ها به هیچ وجه توصیه نمیشود .و این کار باعث افزایش ریزش موها میگردد.
درانتهای فصل تابستان و زمستان ریزش موها به مراتب بیشتر از دیگر روز های سال میباشد و این مورد نگران کننده نیست
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی