گربه پرشین بعد از آرایش توسط حسام حسینی

آرایش مدل دار گربه پرشین توسط حسام حسینی
گربه پرشین میتواند با آرایش مدل دار یا فانتزی ظاهری زیباتر داشته باشند واین کار از گره خوردن موها جلوگیری میکند.
سعی کنید همیشه از برس های مخصوص گربه های موبلند استفاده نمایید و از بکار بردن برس موی انسان برای گربه ها بپرهیزید.
برس مخصوص گربه پرشین باید دارای تراکم سوزن های زیاد و استاندارد باشد تا ضمن خارج کردن کرک های بین موها از صدمه زدن به پوست حیوان جلوگیری شود 
استفاده از مکمل های غذایی استاندارد که توسط تولید کنندگان معتبر اروپایی و امریکایی تولید میشوند را حتما در دستور غذای همیشگی حیوانات خانگی خود قرار دهید .تغذیه مناسب باعث شادابی پوست و مو سالم حیوانات میگردد
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
مسترگرومر حسام حسینی
حسام حسینی