گره زدایی پامرانین های موبلند

گره زدایی پامرانین
گره زدایی پامرانین های موبلند جایگزین مناسبی است برای کوتاه کردن موهای حیوانات به شرطی که برس زدن و گره زدایی به صورت همیشگی و با حوصله در خانه انجام شودیا توسط آرایشگر حرفه ای با استفاده از ابزار مخصوص انجام شود
برای آرایش پامرانین ها همیشه باید از برس های مخصوص سگ های موبلند استفاده نمایید
با برس کشیدن حداقل 5 دیقه در روز میتوان امیدوار بود که ریزش موها تا حد زیادی کنترل گردیده و با خارج شدن کرک های بین موها از گره خوردن و نمدی شدن موها جلوگیری شود
صفحه اصلی اینستا گرام آرایشگاه حیوانات خانگی گرومر را دنبال کنید

آرایشگاه حیوانات گرومر
پیج آرایشگاه حیوانات خانگی گرومر در اینستاگرام